BABAVÁRÓ KÖLCSÖN

BABAVÁRÓ HITEL JELLEMZŐI

Mi a Babaváró hitel?

A Babaváró támogatást – más néven a Babaváró hitelt – 2019. július 1-től igényelhetik a feltételeknek megfelelő fiatal párok. (Arról, hogy kik igényelhetik, a következő pontban írunk részletesen.)

A Babaváró maximális összege 10 millió forint, futamideje legfeljebb 20 év lehet. A konstrukcióra fizetendő induló havi törlesztő részlet nem haladhatja meg a havi 50 ezer forintot, mely összeg tartalmazza a kölcsön után fizetendő állami kezességvállalási díjat is.

A Babaváró hitel a folyósítást követő első 5 évben kamatmentes, ám ha ezen idő alatt nem születik gyermek, akkor az addig igénybe vett támogatás összegét 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetni. A visszafizetendő kamattámogatás a Babaváró igénylésekor érvényes öt éves futamidejű állampapírhozam 130 százalékának két százalékkal növelt értéke. A kamattámogatás visszafizetésén túl a futamidő további részére a Babaváró piaci kamatozású személyi kölcsönné alakul át.

Mi történik gyermekszületés esetén:

 1. gyermek: amennyiben gyermek születik az első 5 évben, akkor a hitel a futamidő végéig kamatmentes lesz, a havi törlesztést pedig 3 évre fel lehet függeszteni. Ez éppen akkor csökkentheti a család terheit, amikor a kismama alacsonyabb jövedelemre számíthat.
 2. gyermek: a második gyermek születését – pontosabban 12. hetes magzati korát – követően újabb három évvel gyermek születik, valamint elengedik a fennálló tőketartozás 30%-át.
 3. gyermek: a fennálló teljes tőketartozást elengedik, vagyis megszűnik a hitel.

A Babaváró hitel 2022. december 31-ig igényelhető, az esetleges meghosszabbításáról pedig egyelőre nincs információ. Éppen ezért fontos, hogy ha egy pár gyermekvállalást tervez, akkor határidőre teljesítse a személyi feltételeket és nyújtsa be az igénylést.

Kik igényelhetik a Babaváró hitelt?

Azok, akik megfelelnek a 44/2019. Korm. rendelet szerinti személyi feltételeknek:

 • Házasok igényelhetik, akik mindketten elmúltak 18. évesek, de a feleség még nem töltötte be a 41. életévét.
 • Legalább a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonya (TB).
 • Mindketten rendelkeznek magyarországi lakcímmel.
 • Büntetlen előéletű a pár mindkét tagja.
 • Egyiküknek sincs a NAV-nál nyilvántartott köztartozása.
 • Egyikük sem szerepel a KHR rendszerben (régi nevén BAR lista) meg nem fizetett adósság, vagy bankkártyás visszaélés miatt.
 • Ha a házaspár már legalább egy gyereket nevel, akkor egyikőjük az első házasságában él.

Akik a személyi feltételeken túl megfelelnek az adott bank hitelbírálati elvárásainak:

 • A bankok eltérően határozzák meg a minimális életkort, van ahol 18 éves kortól, míg máshol csak 21 éves kortól hiteleznek.
 • A bankok különböző nagyságú minimális jövedelmet várnak el a Babaváró igényléséhez, ezért előfordulhat, hogy valaki az egyik banknál megkapja a hitelt, míg a másiknál nem.

Milyen dokumentumok kellenek a Babaváró hitelhez?

 • Igazolványok: érvényes személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél, lakcímkártya és adóazonosító.
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás: ezt a munkáltatótól lehet kérni, de fontos, hogy ne legyen 30 napnál régebbi.
 • NAV jövedelemigazolás: a vállalkozóknak NAV jövedelemigazolásra van szükségük, amit az adóhatóságtól szerezhetnek be.
 • Bankszámlakivonat: mint minden hitelnél, itt is szükség van 1-3 havi bankszámlakivonatra, amin látható a jövedelem.
 • 3 év TB jogviszony igazolás: az államilag támogatott hiteleknél az igénylés feltétele a társadalombiztosítási (tb) jogviszony igazolása, amelyet a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiállított hatósági bizonyítvánnyal lehet megtenni. Jó hír, hogy ezt már elektronikus formában is el kell fogadniuk a bankoknak.
 • Várandósgondozási kiskönyv: ez akkor kell csak az igényléshez, ha a Babaváró igénylésével együtt a gyermeket is bejelentenénk, hiszen így azonnal felfüggesztik 3 évre a hitel törlesztését. A várandósági kiskönyvből tudják megállapítani a bankok, hogy a magzat betöltötte-e a 12 hetes magzati kort. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a kiskönyv tartalmazza a születés várható időpontját, ez azonban többször hiányzik a dokumentumról. A szülészorvos aláírása és pecsétje is szükséges a dokumentumra, ezek nélkül sajnos nem fogja elfogadni a bank a gyermek bejelentését.

Ezekről csak nyilatkozni kell:

 • A büntetlen előéletről,
 • a NAV tartozás mentességről,
 • a házasságról.

Milyen hosszú TB jogviszony kell a Babaváróhoz?

A Babaváró hitel esetében legalább a pár egyik tagjának 3 éves folyamatos - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerinti – TB jogviszonyt kell igazolnia. A TB jogviszony folyamatosnak minősül akkor is, ha az elmúlt 3 évben munkahelyet váltott valaki, de akkor a két munkahely közötti időszak nem haladhatja meg a 30 napot.

A Tbj törvény szerint az alábbiak alapján rendelkezhet valaki TB jogviszonnyal:

 • munkaviszony;
 • egyéni vállalkozó (főállásban);
 • társas vállalkozó (főállásban),- szövetkezet tag (munkaviszonnyal, vállalkozási jogviszonnyal vagy megbízási jogviszonnyal);
 • álláskeresési támogatás;
 • egyházi személy;
 • mezőgazdasági őstermelő;
 • főállású kisadózó;
 • állami projektértékelői jogviszonyban álló személy. (Amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét.)

A nappali felsőoktatási intézményben eltöltött tanulmányok beleszámítanak a 3 éves TB jogviszonyba, feltéve, hogy legalább az utolsó 180 napban volt munkaviszonyból, vagy vállalkozásból származó jövedelem. Ebben az esetben a felsőfokú tanulmányok befejezése és a munkába állás között legfeljebb 6 hónap lehet a szünet.

2020. január 1-jétől a tanulószerződéssel rendelkező, szakképzésben részt vevő tanulók jogviszonya kikerült az elfogadható jogviszonyok köréből, így azok, akik a tanulószerződésük alapján igazolnák a babaváró hitelhez szükséges 3 éves jogviszonyt, 2020-tól ezt már nem tehetik meg.

A 3 éves TB jogviszonyba a közmunka maximum 1 évvel számít bele.

A kérelem benyújtását megelőző 180 napban kizárólag magyar – a Tbj. 5.§ (1) bekezdés a), b), e) – j) pontja szerinti jogviszony vehető figyelembe. Vagyis a külföldi TB jogviszonyt egyáltalán nem veszik figyelembe az utolsó 180 napban. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy külföldön élő, ott dolgozó házaspár akkor sem veheti igénybe ezt a támogatási lehetőséget, ha egyébként hazaköltöznének.

Mindkét félnek szükséges igazolni a TB jogviszonyt?

A legalább 3 éves folyamatos TB jogviszonyt elegendő a házaspár egyik tagjának igazolnia.

Hogyan lehet igazolni a TB jogviszonyt?

A TB jogviszonyt igazoló hatósági bizonyítvány igénylésére a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti kormányhivatalnál, e-Papír szolgáltatáson (epapir.gov.hu) keresztül van lehetőség, továbbá postai úton is feladható az igénylőlap. Az e-Papír szolgáltatás Ügyfélkapu regisztrációval használható, itt a beszkennelt igénylőlapot kell eljuttatni a hatósághoz.

A postai úton történő beküldéskor az igénylőlaphoz (ITT tölthető le) másolatban mellékelni kell a személyazonosításra alkalmas igazolvány (jogosítvány vagy személyi igazolvány), a lakcímkártya, a TAJ kártya másolatát, valamint a meghatalmazás (amennyiben nem a hatósági bizonyítványt igénylő jár el az ügyben) eredeti példányát.

A lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos eljárások tárgyi illetékmentességére tekintettel az eljárásért nem kell fizetni. A hatósági bizonyítvány a lakáscélú támogatás igényléséhez a kiállítása napjától számított 30 napig használható fel.

Külföldön élők igényelhetik a Babaváró hitelt, ha haza költöznének?

Itt külön kell kezelni a TB jogviszonyt és a hitelhez szükséges jövedelem igazolását.

 • TB jogviszony: A kérelem benyújtását megelőző 180 napban kizárólag magyar – a Tbj. 5.§ (1) bekezdés a), b), e) – j) pontja szerinti jogviszony vehető figyelembe.
 • Jövedelem: A Babaváró hitelhez szükséges jövedelem akár külföldi jövedelem is lehet.

Vagyis előfordulhat, hogy a pár egyik tagja az elvárt TB jogviszonyt igazolja, míg a másik fél külföldön dolgozik, így az onnan származó jövedelme alapján lesznek hitelképesek. Arra azonban ne számítson senki, hogy a TB jogviszony kapcsán valamelyik bank kivételezni fog, ugyanis ez jogszabályi feltétel, amitől a bankok nem térhetnek el.

Kell a közös lakcím az igényléshez?

A Babaváró hitel igénylésének – ellentétben a CSOK támogatással – nem feltétele, hogy a házaspár mindkét tagjának ugyanaz legyen a bejelentett lakcíme. A „pénzügyek” szakértői ennek ellenére találkoztak olyan esettel, amikor a bank emiatt utasította el az igénylést, ám mivel ennek nincs jogalapja, lehetőség van panaszt tenni, vagy más bankhoz fordulni.

Csak meglévő gyermekkel igényelhető a Babaváró hitel?

A Babavárónak nem feltétele, hogy a házaspárnak legyen gyermeke az igényléskor, ugyanis a támogatás célja kifejezetten a fiatal párok gyermekvállalása. Éppen ezért a Babaváró szempontjából kizárólag az igénylést követően született gyermekeket veszik figyelembe. Eszerint a folyósítást követően 5 éven belül újabb gyermeknek kell születnie ahhoz, hogy a hitel a futamidő végéig kamatmentes legyen.

Van azonban egy megkötés: amennyiben az igénylő párnak van nem közös gyermeke, akkor legalább egyiküknek az első házasságának kell a mostaninak lennie. Ezt azt jelenti, hogy amennyiben két elvált fiatal köt újabb házasságot úgy, hogy velük él egyikük korábbi kapcsolatból származó gyermeke, akkor nem jogosultak a Babaváró igénylésére.

A már meglévő gyermek után járnak a Babaváró kedvezményei?

A már meglévő gyermek nem számít a Babaváró támogatás szempontjából. Kizárólag a hitel igénylését követően megszülető első, második és harmadik gyermek után jár a kamatmentesség, valamint a tartozás egy részének vagy egészének elengedése.

Hogyan igazolhatom a terhességet a Babavárónál?

Terhesség alatt: A várandósgondozási könyv 1. és 7. oldalával, az utóbbi tartalmazza a szülés várható idejét, az orvos aláírását és pecsétjét. Ha nem várt esemény következik be a várandósság alatt vagy születéskor (vetélés vagy halva születés), az hivatalos okirattal igazolható.

Születést követően: A gyermek anyakönyvi kivonatával, lakcímkártyájával és adóigazolványával lehet igazolni.

Örökbefogadás esetén: Az örökbefogadást engedélyező végleges határozattal, az örökbefogadott gyermek lakcímkártyájával és adóigazolványával.

Nem születik gyermek a hitel folyósítását követő 5 éven belül?

Amennyiben nem születik gyermek a folyósítást követő 5 évben, akkor az igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni, a hitel pedig piaci kamatozású személyi kölcsönné alakul át.

Ha a gyermekvállalás egészségügyi okok vagy megváltozott munkaképesség miatt hiúsul meg, akkor a kamattámogatás megszűnése és visszafizetése alól az illetékes járási hivatal méltányossági felmentést adhat. Ehhez azonban szükséges, hogy 5 éven belül szabályosan benyújtsák az erre vonatkozó kérelmet. Amennyiben a hivatal a kamatmentesség megszűnése és/vagy a támogatás visszafizetése alól mentességet ad, akkor ezzel a határozatot kell a bank részére eljuttatni.

Mi történik, ha a házaspár elválik a Babaváró hitel igénylését követően?

 • Ha nem született gyermek az első 5 évben, akkor az igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetni.
 • Amennyiben született gyermek, akkor a támogatást nem kell visszafizetni, viszont a továbbiakban Ha a válást követően egyikük újraházasodik (és az előző házasságból nem volt gyermeke) a hitel.
 • Ha a válást követően egyikük újraházasodik (és az előző házasságból nem volt gyermeke), és megfelelnek az igénylés feltételeinek, akkor a gyermekvállalásra rendelkezésre álló 5 év újra kezdődik, a Babaváró kedvezményei pedig igénybe vehetők.

A válást a házasság felbontásáról vagy érvénytelenné nyilvánításáról szóló bírósági határozattal kell igazolni.

Mi történik, ha a házaspár mindkét tagjának megszűnik a magyarországi lakcíme?

Ebben az esetben 120 napon belül, egy összegben vissza kell fizetni az igénybe vett támogatás összegét, a hitel pedig piaci kamatozású személyi kölcsön lesz a továbbiakban. A magyarországi lakcím megszűnését 30 napon belül kell a bank felé igazolni.

Ha a támogatással érintett gyermek nem él tovább a házaspárral

A kamattámogatást egy összegben vissza kell ekkor is fizetni, a hitel pedig piaci kamatozású lesz. Az elköltözést 30 napon belül jelenteni kell a banknak.

Mi történik, ha a házaspár valamelyik tagja meghal?

Amennyiben a házaspár egyik tagja a folyósítást követő 5 éven belül meghal, akkor a hitel csak 6 hónappal ezt követően alakul át piaci kamatozásúra, viszont a korábban igénybe vett kamatkedvezményt utólag nem kell visszafizetni. Ha az 5 éves időszakon belül az özvegy újra házasodik, akkor a türelmi idő újra kezdődik.

Élettársak igényelhetik a Babavárót?

Nem, a CSOK-kal ellentétben a Babavárót kizárólag házasok igényelhetik. Amennyiben az igénylőknek van nem közös gyermekük, akkor legalább egyiküknek az első házasságának kell a mostaninak lennie.

Egyedülállók igényelhetnek Babavárót?

Egyedülállók nem igényelhetik a babaváró támogatást akkor sem, ha születik gyermekük. (Ezzel szemben a CSOK-ot élettársak és egyedülállók is igénybe vehetik.)

Igényelhetik olyanok, akiknek nem ez az első házassága?

Ha egyik félnek sincs még gyermeke más kapcsolatból, akkor nem számít, hogy hányadik házasságukban élnek. Ha azonban van nem közös gyermek, akkor legalább az egyik félnek az első házasságának kell, hogy legyen a mostani.

Milyen idősen igényelhető a Babaváró?

A Babaváró hitelnél igénylésénél kizárólag a feleség életkorával kapcsolatban vannak megkötések, a férj kora nem releváns ebből a szempontból. A feleségnek 18 évesnél idősebbnek kell lennie, ám nem töltheti be a 41. életévét. Tudni kell azonban, hogy a Babaváró hitel esetében a bankok szigorúbb korlátozásokat is meghatározhatnak, így van olyan pénzintézet, amelyik 21 éves kor alatt nem hitelez.

Mekkora hitelt kaphatok Babaváróval?

Csak a Babaváró hitel plafonját határozza meg jogszabály: a fiatal házasok maximálisan 10 millió Ft hitelt vehetnek fel, legfeljebb 20 éves futamidőre. A minimális hitelösszeg bankonként különböző, ám ennek nincs nagy jelentősége, ugyanis legtöbben 9-10 millió forint hitelt igényelnek.

Miért fontos a babaváró hitel kamata?

A Babaváró hitel – amennyiben a folyósítást követő 5 évben gyermek születik – kamatmentes, ám a hitel kamata mégis fontos lehet, ha az igénybe vett támogatást valamilyen ok miatt – nem születik gyermek, válás, megszűnik a pár magyarországi lakcíme stb. – vissza kellene fizetni. A visszafizetendő kamattámogatás a Babaváró igénylésekor érvényes öt éves futamidejű állampapírhozam 130 százalékának két százalékkal növelt értéke.

Mi az az állami kezességvállalási díj a Babavárónál?

A Babaváró hitelre az állam kezességet vállal. Ennek díja van, mégpedig a fennálló tőketartozás 0,5%-a, melyet havonta a törlesztő részletekkel együtt kell megfizetni. A díj induló mértéke egy 10 millió forintos kölcsön esetében 4 167 Ft.

Mennyi a Babaváró hitel havi törlesztője?

A Babaváró hitel kamatkedvezményét jogszabály határozza meg, ha pedig a folyósítást követő 5 évben gyermek születik, akkor a futamidő végéig megmarad a kamatmentesség. Ezért kamatfizetés szempontjából gyakorlatilag nincs különbség a bankok ajánlatai között, a havi törlesztő nagysága ezért a felvett Babaváró összegétől és a kölcsön futamidejétől függ. A maximálisan felvehető 10 millió Ft-os hitelösszeg például 20 éves futamidővel 45 900 Ft havi törlesztőt jelent.

Mennyi idő alatt kaphatom meg a hitelt?

A bankoknak 10 napjuk van a hiánytalanul benyújtott igénylés elbírálására, a folyósítást ezt követően gyorsan megtörténik. Emellett létezik egy gyorsított babaváró opció is, mely a „pénzügyek”-en keresztül érhető el.

A Babaváró hitel igénylésének folyamata?

 • Jogosultság ellenőrzése: Érdemes először ellenőrizni, hogy jogosultak vagyunk-e a Babaváróra.
 • A megfelelő bank kiválasztása: Hiába felel meg valaki a Babaváró jogosultsági feltételeinek, attól még nem feltétlenül hitelképes, vagy kapja meg az igényelt hitelösszeget mindenütt. A bankok egy része például a kedvezményes, míg mások a normál, kedvezmény nélküli törlesztővel számolnak a JTM-nél (jövedelemarányos törlesztő részlet mutató), így valahol több, míg máshol kevesebb jövedelem kell ugyanakkora hitel felvételéhez. Ezen kívül eltérés lehet az elvárt minimális jövedelem és az alsó korhatár tekintetében is.
 • Igénylés a kiválasztott banknál.
 • Szerződéskötés és folyósítás.
 • Amennyiben a bank elutasítja az igénylést, lehetőség van újabb banknál próbálkozni.

Babaváróval kiváltható egy lakáshitel, vagy személyi kölcsön?

A Babaváró pénzügyileg jó lehetőséget jelent egy lakáshitel, egy személyi kölcsön vagy akár egy áruhitel kiváltására. A számításaink szerint egy 10 millió Ft-os lakáshitel esetében 20 év alatt a kamat 4-9 millió forint költséget jelent, ami a kamatmentes Babaváró hitellel – feltéve, hogy a folyósítástól számított 5 éven belül gyermek születik – megspórolható.

Tudni kell azonban, hogy nem minden banknál használható fel hitelkiváltásra a Babaváró, ezért fontos, hogy erről előre tájékozódjunk. Ha lakáshitelt váltana ki valaki, akkor arra mindenképp figyelni kell, hogy a Babaváró ebben az esetben sem számít majd lakáscélú kölcsönnek, így a lakáshitelekkel kapcsolatos kedvezmények nem lesznek rá felhasználhatók. Így például nem lehet lakástakarékból betörleszteni úgy, hogy ne vesszen el az állami támogatás, és a gyermekek után járó jelzáloghitel-elengedés sem használható fel a Babaváróra. Éppen ezért egy lakáshitel kiváltása előtt ezeket a szempontokat is szükséges mérlegelni!

Felhasználható önerőként lakáshitelhez a Babaváró támogatás?

A lakást vásárló fiatalok legnagyobb problémája többnyire a lakáshitelhez szükséges önerő előteremtése. Elméletileg egy lakás vételárát 80%-ig hitelezik a bankok, ám reálisabb 50-70%-kal számolni. Különösen az olyan kistelepüléseken óvatosak a bankok, ahol kevés a tranzakció, így nagyon nehéz pontosan meghatározni egy ingatlan reális forgalmi értékét. A 70%-os hitelfedezeti arány azt jelenti, hogy egy 30 millió Ft-os ingatlan megvásárlásához legalább 9 millió Ft önerőt fel kell tudnia mutatni.

A maximum 10 millió Ft összegű Babaváró hitel az önerő előteremtéséhez jó lehetőség, ám azt tudni kell, hogy amennyiben a Babaváró folyósítása és a lakáshitel felvétele között nem telik el 90 napnál több, akkor jogszabály alapján a kölcsön 25%-át ingatlantehernek, míg 75%-át önerőnek kell tekinteni. Vagyis egy 10 milliós Babaváró esetében 7,5 millió Ft számíthat legfeljebb önerőnek ilyenkor.

A jogszabály adta lehetőségnél azonban szigorúbban is eljárhatnak a bankok, és egy részük ezt meg is teszi:

 • Vannak bankok, melyek a jogszabályi előírás mellett mindenképpen elvárnak a vásárláshoz legalább 10-20% saját megtakarítás bevonását.
 • Vannak bankok, melyek a jogszabályi előírás mellett elvárják, hogy a lakáshitel és a babaváró hitel együttes összege ne haladja meg a vételárat.

Kaphatok Babavárót, ha van már hitelem?

Az, hogy valakinek van már hitele, önmagában nem kizáró ok a Babaváró igénylése során, ám ebben az esetben a jövedelemnek „el kell bírnia” a régi és az új kölcsön havi törlesztőit. Az úgynevezett JTM-korlát (jövedelemarányos törlesztő részlet-mutató) szabályozza, ami szerint például egy 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél, vagy egy fix kamatú személyi kölcsönnél a havi törlesztő összege nem haladhatja meg az igazolt nettó jövedelem 50%-át. (500 ezer Ft alatti havi nettó esetén.) Ez jogszabályi plafon, aminél a bankok természetesen szigorúbban is eljárhatnak.

Ha megfelelek a személyi feltételeknek, akkor biztosan megkapom a Babavárót?

Egyáltalán nem biztos, ugyanis a bankok a hitelbírálat során döntik el, hogy az igénylőt hitelezik-e, és ha igen, mekkora összegű hitelre számíthat tőlük.

Például a bankok eltérően határozzák meg a minimális életkort, van ahol 18 éves kortól, míg máshol csak 21 éves kortól hiteleznek. Ezen kívül a pénzintézetek eltérő nagyságú minimális jövedelmet várnak el a Babaváró igényléséhez, ezért előfordulhat, hogy valaki az egyik banknál megkapja a hitelt, míg a másiknál nem.

Milyen minimális jövedelem szükséges?

A bankok eltérően határozzák meg a Babaváró hitelhez elvárt minimális jövedelem összegét. A minimális jövedelem a hitelképesség eléréséhez szükséges, vagyis ez nem jelenti azt, hogy a maximális, 10 millió Ft-os hitelösszeget megkapja valaki.

Számít, hogy melyik banktól igénylem a Babaváró hitelt?

A Babaváró hitel támogatási feltételei azonosan minden bank esetében, vagyis ha gyermek születik az első 5 évben, akkor a kölcsön a futamidő végéig kamatmentes lesz, a második gyermeknél pedig elengedik a fennálló tartozás 30%-át, míg a harmadiknál annak teljes összegét. Nem csak a kedvezmények, a kamatmentesség elveszítésének feltételei is azonosak mindenütt, így azt gondolhatná az ember, hogy mindegy, hol igényli a Babavárót. Ám ez nem így van, ugyanis a bankonként eltérő a minimális korhatár, a minimálisan elvárt jövedelem összege, de még az is különböző, hogy a kedvezményes – vagyis a kamatmentes -, vagy a kamatos havi törlesztőt veszik figyelembe a JTM számítás során.

JTM korlát 2019. július 1. előtt és után


havi nettó jövedelem

kamatperiódus hossza


2019. július 1. előtt

2019. július 1. után

kevesebb, mint 5 év

legalább 5 év, de kevesebb, mint 10 év

legalább 10 év

jelzáloghitelnél

400 000 Ft alatt

500 000 Ft alatt

25%

35%

50%

min. 400 000 Ft

min. 500 000 Ft

30%

40%

60%

személyi kölcsönnél

400 000 Ft alatt

500 000 Ft alatt

50%

min. 400 000 Ft

min. 500 000 Ft

60%

 

Igényelhető Babaváró CSOK támogatással együtt?

A Babaváró hitel és a vissza nem térítendő CSOK (családi otthonteremtési kedvezmény) támogatás akár ugyanarra, ugyanazokra a gyermekekre is igényelhető, ám a Babavárónál fontos, hogy a gyermeknek a hitel igénylését követően kell megszületnie.

Amennyiben a család Babaváró hitel és lakáshitel (ez lehet akár CSOK hitel is) kombinálásával vásárol ingatlant, akkor a gyermek születésekor már meglévő lakáshitel csökkenthető a gyermekek után jár jelzáloghitel-elengedéssel. Ez a második gyermeknél 1 millió Ft, míg a harmadiknál 4 millió Ft hitelelengedést jelent.

Vagyis, ha valaki Babaváró és lakáshitel együttes felhasználásával vásárol ingatlant, akkor a második gyermeknél a Babaváró fennálló tőketartozását 30%-kal, míg a lakáshitelt 1 millió Ft-tal csökkentheti. A harmadik gyermeknél pedig a Babaváró fennálló tartozását teljes egészében elengedik, míg a lakáshitel további 4 millió forinttal faragható le. Ebből is jól látszik, hogy egy lakásvásárlást vagy építkezést bizony alaposan meg kell tervezni pénzügyi oldalról is, és a finanszírozást mindenképp a gyermekvállalási elképzelésekhez kell igazítani.

Érvényes a hitelmoratórium a Babaváró hitelre?

A kezdeti bizonytalanság után mostanra körvonalazódtak a Babaváró hitelekre vonatkozó moratórium végleges feltételei is. Eszerint lényegében ugyanolyan hatás várható, mint a többi lakossági hiteltípus kapcsán, azaz a futamidő a törlesztés felfüggesztésének időtartamával kitolódik, a törlesztő részlet mértéke pedig nem változik. Mivel az első 5 évben a Babaváró mindenképpen kamatmentes, ezért itt a kamatok nem halmozódnak. A fizetési felfüggesztés a családoknak csak annyit jelent, hogy a szokásos havi törlesztő részleteket egészen idén decemberig nem kell befizetniük, a hitelük futamideje pedig majd annyival meghosszabbodik, ahány hónapig éltek a törlesztési szünet lehetőségével. Fontos tudni, hogy a moratórium ideje alatt az úgynevezett állami kezességvállalási díjat sem kell fizetniük, amely minden hónapban a legutóbbi évfordulókor fennálló tőketartozás 0,5%-ának 1/12-ed része, tehát legfeljebb 4 167 forint lenne egyébként.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING